ZADZWOŃ: 534 750 007

Biegły Sądowy Grafolog mgr Anita IWANEK
Przyjmuję zlecenia od osób prywatnych i organów procesowych z terenu całego kraju
2 500 przeprowadzonych ekspertyz grafologicznych

Grafolog

Biegły Sądowy mgr Anita IWANEK

Z biegiem lat praca nad opiniami porównawczymi pisma ręcznego i zdobyte w ten sposób doświadczenie wpływa na czytelność i logiczną spójność sporządzanych przez nas opinii prywatnych oraz sądowych, które mogą również stanowić podstawę do podjęcia dalszych decyzji w postępowaniach karnych, skarbowych, cywilnych oraz gospodarczych. Stałe badania dokumentów, praca w zespołach biegłych, jak również ciągła styczność z trudnymi i skomplikowanymi ekspertyzami pismoznawczymi wypracowała w nas umiejętność skrupulatnej i właściwej oceny cech pisma ręcznego, jak również zwracania uwagi na najdrobniejsze szczegóły. Wypracowaliśmy powtarzalny model stosowanych metod badawczych. Jest to nasza pasja, która sprawia, iż każdą opinie wykonujemy z najwyższą starannością; dbając o jakość badań. Zaufało nam już tysiące Klientów, od których stale otrzymujemy podziękowania za skuteczną pomoc; otrzymując kolejne zlecenia na opinie kryminalistyczne.

Przeprowadzam opinie kryminalistyczne dokumentów (grafologiczne) w zakresie:

  • identyfikacji wykonawcy paraf, podpisów, faksymile, odręcznych zapisów literowych i cyfrowych, np. w celu stwierdzenia kto nakreślił anonim, podpisał umowę, sporządził testament, zaadresował kopertę, podpisał druk PIT, pokwitował odbiór towaru lub pieniędzy
  • określenia czy przekazane do badań materiały (np. podpisy) nakreśliła jedna osoba, np. w celu potwierdzenia lub wykluczenia czy dwie lub więcej faktur VAT podpisała jedna osoba
  • określenia czy odciski pieczątek zostały wykonane przy użyciu jednej pieczątki, np. czy na całości dokumentacji przetargowej widnieją odciski autentycznej i tej samej pieczątki
  • okreslenia czy maszynopisy zostały wykonane przy użyciu jednej maszyny do pisania, np. czy anonim sporządzony przy użyciu maszyny do pisania został sporządzony tą samą maszyną do pisania co inny dokument, którego pochodzenie jest znane
  • określenia czy dany dokument (np. dowód osobisty, prawo jazdy, dowód rejestracyjny) są autentyczne i nie zostały przerobione, np. czy potwierdzenie ważności przeglądu technicznego pojazdu jest autentyczne i potwierdza rzeczywiste wykonanie badań diagnostycznych
  • określenia czy wydruk czy podpis - odręczny zapis zostały wykonane jako pierwsze (określenie kolejności wykonania), np. czy wydruk umowy został wykonany na czystą kartkę (in blanco) z podpisem jednej ze stron
  • określenie cech podłoża i srodków kryjących - pod kątem różnego rodzaju przerobień (wywabienia, wydrapania, wymazywania, itp.), np. czy na potwierdzeniu wykonania opłaty nie została wydrapana i wpisana inna kwota
  • określenie faktycznego czasu powstania dokumentu - badania wiekowości pisma i dokumentów, np. czy testament został sporządzony zgodnie z jego datowaniem - co jest bardzo istotną kwestią w zakresie określenia, który z testamentów jest ostatni i wiążący
  • PONADTO opracowuje pisemne weryfikacje opinii grafologicznych wykonanych przez innych grafologów i biegłych sądowych grafologów. Weryfikacja ma na celu sprawdzenie poprawności wykonania opinii, ujawnienie i opisanie ewentualnych błędów - mogących stanowić zarzuty do opinii grafologicznej. W razie potrzeby cytowana jest literatura "fachowa" oraz zamieszczane są tablice poglądowe. Tego rodzaju analiza często wykorzystywana jest do sformułowania zarzutów do opinii grafologa.

 

Biegły sądowy grafolog ­ jak pracuje?

Wykonując opinie korzystam z nowoczesnego oprogramowania komputerowego, które skutecznie wspomaga badania, a jednocześnie wizualizuje wyniki w formie graficznej, liczbowej i procentowej.

Każde zlecenie traktowane jest jako poufne i gwarantuję zachowanie tajemnicy.

Wykonuje opinie dla klientów (również osób prywatnych) z terenu całego kraju. Moje doświadczenie zdobyte w trakcie przeprowadzenia i uczestniczenia w kilku tysiącach ekspertyz grafologicznych (dokumentów) oraz kierunkowe wykształcenie daje pewność wykonania rzetelnych, skutecznych i pełnowartowściowych opinii kryminalistycznych pisma.

Grafologia jest moją pasją i osoby wpółpracujące ze mną twierdzą,że jestem osobą o bardzo "wyostrzonym oku", któremu nie umyka żaden szczegół pisma.

W badaniach kryminalistycznych jestem bardzo szczegółowa i wykonuje swoją pracę do momentu osiągnięcia założonego efektu.

Na opinie grafologiczne poświęcam tyle czasu ile jest to konieczne, aby uzyskać pewne i jednozanacze wyniki - poparte mocnym materiałem badawczym.

Moje działania ukierunkowane są na wykonywanie niepodważalnych opinii grafologicznych - tak aby każda z moich ekspertyz była pomocna i skuteczna. Ekspertyzy pismoznawcze wykonuje stały biegły grafolog. Warszawa to jedne z głównych lokalizacji zleceniodawców opinii pismoznawczych.

Co istotne jestem Biegłym Sądowym Grafologiem! Listy biegłych sądowych są dostępne do wglądu na stronach Sądów Okręgowych, np. na stronie Sądu Okręgowego Katowice. Z moimi kwalifikacjami można również zapoznać się w zakładce "KWALIFIKACJE".

Częstym dokumentem, który przekazywany jest do badań porównawczych pisma i podpisów jest testament. Ekspertyza może dotyczyć zarówno treści testamentu jak i podpisu spadkodawcy lub nawet podpisów świadków. Najczęściej grafolog ma za zadanie określić, czy testament jest autentyczny i nie został w żaden części zmieniony lub czy nie dopisano żadnych treści. Ważnym elementem jest również data, która odgrywa kluczową rolę. Jak powszechnie wiadomo ostatni testament uważany jest za obowiązujący. Tak więc w przypadku dwóch testamentów jednej osoby kluczową kwestią jest czas ich sporządzenia. Zdarzają się w obrębie dat przerobienia. Testamenty są trudnym materiałem badawczym, gdyż materiałem porównawczym są podpisy i odręczne zapisy jakie pozostały po spadkodawcy. Czasem jest ich niewiele oraz zostały sporządzone w dużej rozbieżności czasowej w stosunku do testamentu. Problematyczna jest również kwestia związana z wpływem schorzeń oraz starości na obraz pisma. Specjalista od analizy pisma ręcznego niejednokrotnie musi porównywać podpisy lub odręczne zapisy pochodzące z czasów, kiedy spadkodawca był w dobrej kondycji psychofizycznej z zapisami testamentu, które często prezentują znaczną degradację pisma. Trudnym zadaniem jest określenie czy degradacja pisma testamentu jest naturalnym czynnikiem, czy ma związek z jego sfałszowaniem lub z prowadzeniem ręki testatora.

Grafolog cennik: koszt ekspertyzy grafologicznej zależny jest od ilości oraz rodzaju materiału badawczego. Koszt ekspertyzy grafologicznej ustalany jest indywidualnie; po konsultacji telefonicznej lub e-mailowej. Cena usług specjalisty od analizy pisma ręcznego zależna jest od jakość opinii. Często tanie opinie są błędne i wykonane przez osobę bez doświadczenia i wykształcenia. Zawsze pytaj: czy osoba jest biegłym sądowym, jaką ilość opinii wykonała w dotychczasowej karierze, czy spotkała się z trudnymi przypadkami. Pracując w tej branży spotkałam się z bardzo trudnymi przypadkami i posiadam wiedzę na jakie kwestie należy zwrócić uwagę. Wykonywane przeze mnie opinie są starannie opracowane, czytelne i skuteczne.

 

Ekspertyzy grafologiczne dla organów procesowych

Grafolog działający na zlecenie organów procesowych RP przygotowuje opinie sądowe z zakresu ekspertyzy dokumentów. Ekspert z zakresu badań dokumentów opracowuje opinie kryminalistyczne w formie pisemnej. Najczęściej biegły powoływany jest przez prokuratorów Prokuratur RP. Prokuratury RP posiadają swoje siedziby praktycznie w każdym większym mieście. Każda Prokuratura posiada określoną właściwość miejscową, tzn. jest zobowiązana do zajmowania się zwalczaniem przestępczości popełnionej na terenie jej działania. Dla zainteresowanych poniżej zaprezentowano adresy Prokuratur Rejonowych, Okręgowych i Apelacyjnych RP:

PA w Białymstoku przy ulicy Włókiennicza 32, 15-464 Białystok.

PO w Białymstoku przy ulicy Kilińskiego 14, 15-950 Białystok.

PR w Białymstoku przy ulicy Suraska 3, 15-950 Białystok.

PR Białystok – Północ przy ulicy Adama Mickiewicza 103, 15-950 Białystok.

PR Białystok – Południe przy ulicy Adama Mickiewicza 103, 15-950 Białystok.

PR w Bielsku Podlaskim przy ulicy 3 Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski.

PR w Hajnówce przy ulicy Warszawska 69, 17-200 Hajnówka.

PR w Siemiatyczach przy ulicy Legionów Piłsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze.

PR w Sokółce przy ulicy Piłsudskiego 7, 16-100 Sokółka.

PO w Łomży przy ulicy Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża.

PR w Grajewie przy ulicy Wojska Polskiego21a, 19-200 Grajewo.

PR w Kolnie przy ulicy Wojska Polskiego 36, 18-500 Kolno.

PR w Łomży przy ulicy Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża.

PR w Wysokiem Mazowieckiem przy ulicy Ludowa 13, 18-200 Wysokie Mazowieckie.

PR w Zambrowie przy Alei Wojska Polskiego 56, 18-301 Zambrów.

PO w Olsztynie przy ulicy Dąbrowszczaków 12, 10-959 Olsztyn.

PR w Bartoszycach przy ulicy Bohaterów Warszawy 33, 11-200 Bartoszyce.

PR w Biskupcu przy ulicy Niepodległości 8, 11-300 Biskupiec.

PR w Ełku przy ulicy M. Konopnickiej 4, 19-300 Ełk.

PR w Giżycku przy ulicy Warszawska 28, 11-500 Giżycko.

PR w Kętrzynie przy ulicy Sikorskiego 49, 11-400 Kętrzyn.

PR w Lidzbarku Warmińskim przy ulicy Wyszyńskiego 37, 11-100 Lidzbark Warmiński.

PR w Mrągowie przy ulicy Wojska Polskiego 6d, 11-700 Mrągowo.

PR w Nidzicy przy ulicy Kościuszki 28, 13-100 Nidzica.

PR w Olecku przy ulicy Sembrzyckiego 18, 19-400 Olecko.

PR Olsztyn – Południe w Olsztynie przy ulicy Kopernika 5, 10-510 Olsztyn.

PR Olsztyn – Północ w Olsztynie przy ulicy E.Plater 12, 10-959 Olsztyn.

PR w Piszu przy ulicy Lipowa 5, 12-200 Pisz.

PR w Szczytnie przy ulicy M. Konopnickiej 61, 12-100 Szczytno.

PO w Suwałkach przy ulicy Pułaskiego 26, 16-400 Suwałki.

PR w Augustowie przy ulicy Młyńska 59, 16-300 Augustów.

PR w Sejnach przy ulicy Zawadzkiego 19, 16-500 Sejny.

PR w Suwałkach przy ulicy Pułaskiego 26, 16-400 Suwałki.

PA w Gdańsku przy ulicy Wały Jagiellońskie 38 , 80-853 Gdańsk.

PO w Bydgoszczy przy ulicy Farna 6, 85-101 Bydgoszcz.

PR Bydgoszcz – Północ przy ulicy Przyrzecze 2/4, 85-102 Bydgoszcz.

PR Bydgoszcz – Południe przy ulicy Nowy Rynek 10, 85-131 Bydgoszcz.

PR w Inowrocławiu przy ulicy Narutowicza 42, 88-100 Inowrocław.

PR w Mogilnie przy ulicy Benedyktyńska 5, 88-300 Mogilno.

PR w Nakle nad Notecią przy ulicy Sądowa 1-3, 89-100 Nakło nad Notecią.

PR w Szubinie przy ulicy Ogrodowa 14, 89-200 Szubin.

Ośrodek Zamiejscowy PR w Szubinie z siedzibą w Żninie przy ulicy Sądowa 2, 88-400 Żnin.

PR w Świeciu przy ulicy 10 Lutego 9, 86-100 Świecie.

PR w Tucholi przy ulicy Świecka 95, 89-500 Tuchola.

PO w Elblągu przy ulicy Bulwar Zygmunta Augusta 13, 82-300 Elbląg.

PR w Braniewie przy ulicy Sądowa 1, 14-500 Braniewo.

PR w Działdowie przy ulicy W. Jagiełły 31, 13-200 Działdowo.

PR w Elblągu przy ulicy Płk. Dąbka 8-12, 82-300 Elbląg.

PR w Iławie przy ulicy Gen. Wł. Andersa 2, 14-200 Iława.

PR w Nowym Mieście Lubawskim przy ulicy Grunwaldzka 28, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie.

PR w Ostródzie przy ulicy Pieniężnego 25, 14-100 Ostróda.

Ośrodek Zamiejscowy PR w Ostródzie z sied. w Morągu przy ulicy Warmińska 17 a, 14-300 Morąg.

PO w Gdańsku przy ulicy Wały Jagiellońskie 36, 80-853 Gdańsk.

PR Gdańsk – Oliwa w Gdańsku przy ulicy Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk.

PR Gdańsk – Śródmieście w Gdańsku przy ulicy Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk.

PR Gdańsk – Wrzeszcz w Gdańsku przy ulicy Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk.

PR w Gdyni przy ulicy 10 Lutego 39, 81-969 Gdynia.

PR w Kartuzach przy ulicy 3 Maja 15, 83-300 Kartuzy.

PR w Kościerzynie przy ulicy Dworcowa 2, 83-400 Kościerzyna.

PR w Kwidzynie przy ulicy Kościuszki 30 A, 82-500 Kwidzyn.

PR w Malborku przy placu Słowiański 6, 82-200 Malbork.

PR w Pruszczu Gdańskim przy ulicy Woj. Polskiego 7 b, 83-000 Pruszcz Gdański.

PR w Pucku przy ulicy Wejherowska 3, 84-100 Puck.

PR w Sopocie przy ulicy 1 - go Maja 10, 81-828 Sopot.

PR w Starogardzie Gdańskim przy ulicy Kościuszki 6, 83-200 Starogard Gdański.

PR w Tczewie przy ulicy Sądowa 6, 83-110 Tczew.

PR w Wejherowie przy ulicy Hallera 21, 84-200 Wejherowo.

PO w Słupsku przy ulicy Leszczyńskiego 10, 76-200 Słupsk.

PR w Bytowie przy ulicy Wojska Polskiego 8, 77-100 Bytów.

PR w Chojnicach przy ulicy Młyńska 30, 89-600 Chojnice.

PR w Człuchowie przy ulicy Szczecińska 1, 77-300 Człuchów.

PR w Lęborku przy ulicy Przyzamcze 2, 84-300 Lębork.

PR w Miastku przy ulicy Grunwaldzka 1b, 77-200 Miastko.

PR w Słupsku przy ulicy Leszczyńskiego 10, 76-200 Słupsk.

PO w Toruniu przy ulicy Grudziądzka 45, 87-100 Toruń.

PR w Brodnicy przy ulicy Sądowa 5, 87-300 Brodnica.

PR w Chełmnie przy ulicy Krótka 1a, 86-200 Chełmno.

PR w Golubiu – Dobrzyniu przy placu 1000-lecia 25 c, 87-400 Golub-Dobrzyń.

PR w Grudziądzu przy ulicy Gen.Sikorskiego 19/23, 86-300 Grudziądz.

PR Toruń Centrum-Zachód przy ulicy Grudziądzka 45, 87-100 Toruń.

PR Toruń-Wschód przy ulicy Grudziądzka 47, 87-100 Toruń.

PR w Wąbrzeźnie przy ulicy Wolności 21, 87-200 Wąbrzeźno.

PO we Włocławku przy ulicy Orla 2, 87-800 Włocławek.

PR w Aleksandrowie Kujawskim przy ulicy Narutowicza 16, 87-700 Aleksandrów Kujawski.

PR w Lipnie przy ulicy Piłsudskiego15/17, 87-600 Lipno.

PR w Radziejowie przy ulicy Wyzwolenia 63, 88-200 Radziejów.

PR w Rypinie przy ulicy Warszawska 42, 87-500 Rypin.

PR we Włocławku ul. Okrężna 2c, 87-800 Włocławek.

PA w Katowicach przy ulicy Wita Stwosza 31, 40-042 Katowice.

PO w Bielsku – Białej przy ulicy Listopadowa 31, 43-300 Bielsko- Biała.

PR w Bielsku – Białej przy ulicy Sobieskiego 9, 43-300 Bielsko-Biała.

PR w Cieszynie przy ulicy Garncarska 8, 43-400 Cieszyn.

PR w Żywcu przy ulicy Rynek 2, 34-300 Żywiec.

PO w Częstochowie przy ulicy Dąbrowskiego 23/35, 42-201 Częstochowa.

PR Częstochowa – Południe w Częstochowie przy ulicy Dąbrowskiego 22, 42-201 Częstochowa.

PR Częstochowa – Północ w Częstochowie przy ulicy Dąbrowskiego 22, 42-200 Częstochowa.

PR w Częstochowie przy ulicy Dąbrowskiego 22, 42-201 Częstochowa.

PR w Lublińcu przy ulicy Plebiscytowa 30, 42-700 Lubliniec.

PR w Myszkowie przy ulicy Kościelna 15, 42-300 Myszków.

PR w Zawierciu przy ulicy Paderewskiego 32, 42-400 Zawiercie.

PO w Gliwicach przy ulicy S. Dubois 16, 44-102 Gliwice.

PR Gliwice – Wschód w Gliwicach przy ulicy S. Dubois 16, 44 – 102 Gliwice.

PR Gliwice – Zachód w Gliwicach przy ulicy S. Dubois 16, 44 – 102 Gliwice.

PR w Jastrzębiu – Zdroju przy ulicy Krakowska 38, 44-335 Jastrzębie – Zdrój.

PR w Raciborzu przy ulicy Bukowa 1, 47-400 Racibórz.

PR w Rudzie Śląskiej przy ulicy Kokota 168, 41-700 Ruda Śląska.

PR w Rybniku przy ulicy Bolesława Chrobrego 41, 44-200 Rybnik.

PR w Tarnowskich Górach przy ulicy T. Kościuszki 6/8, 42-600 Tarnowskie Góry.

Ośrodek Zamiejscowy PR w Tarnowskich Górach z siedz. w Piekarach Śląskich przy ulicy Bytomska 343, 41-940 Piekary Śląskie.

PR w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Ks. W. Kubsza 28 B, 44-300 Wodzisław Śląski.

PR w Zabrzu przy ulicy C. Skłodowskiej 34, 41-800 Zabrze.

PR w Żorach przy ulicy Wodzisławska 1, 44-240 Żory.

PO w Katowicach przy ulicy Wita Stwosza 31, 40-042 Katowice.

PR w Będzinie przy ulicy Modrzejowska 73a, 42-501 Będzin.

PR w Bytomiu przy ulicy Sądowa 2, 41-900 Bytom.

PR w Chorzowie przy ulicy Katowicka 47, 41-500 Chorzów.

PR w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Graniczna 23, 41-300 Dąbrowa Górnicza.

PR w Jaworznie przy ulicy Inwalidów Wojennych 5, 43-603 Jaworzno.

PR Katowice Centrum-Zachód w Katowicach przy ulicy Pocztowa 8, 40-002 Katowice.

PR Katowice-Wschód w Katowicach przy ulicy Kossutha 11, 40-844 Katowice.

PR w Mikołowie przy ulicy Kardynała Wyszyńskiego 13, 43- 190 Mikołów.

PR w Mysłowicach przy ulicy Mikołowska 4a, 41-400 Mysłowice.

PR w Pszczynie przy ulicy 3-go Maja 1, 43-200 Pszczyna.

PR w Siemianowicach Śl. przy ulicy 1-go Maja 11, 41-100 Siemianowice Śląskie.

PR w Sosnowcu przy ulicy Teatralna 1, 41-200 Sosnowiec.

PR w Tychach przy ulicy Bałuckiego 4, 43-100 Tychy.

PA w Krakowie przy ulicy Cystersów 18, 31-553 Kraków.

PO w Kielcach przy ulicy A. Mickiewicza 7, 25-352 Kielce.

PR w Busku – Zdroju przy ulicy Kościuszki 5, 28-100 Busko – Zdrój.

PR w Jędrzejowie przy ulicy Piłsudskiego 2, 28-300 Jędrzejów.

PR Kielce –Wschód przy ulicy Sandomierska 106, 25-318 Kielce.

PR w Kielce – Zachód przy ulicy Sandomierska 106, 25-318 Kielce.

PR w Końskich przy ulicy I. Odrowąża 5, 26-200 Końskie.

PR w Opatowie przy ulicy 16 Stycznia 1, 27-500 Opatów.

PR w Ostrowcu Św. przy ulicy A. Wardyńskiego 15c, 27-400 Ostrowiec Św.

PR w Pińczowie przy ulicy 3-ego Maja 12, 28-400 Pińczów.

Ośrodek Zamiejscowy PR w Pińczowie z siedz. w Kazimierzy Wlk. przy ulicy Reja 17, 28-500 Kazimierza Wielka.

PR w Sandomierzu przy ulicy Koseły 22, 27-600 Sandomierz.

PR w Skarżysku–Kamiennej przy ulicy Wł. Sikorskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna.

PR w Starachowicach przy ulicy Leśna 33, 27-200 Starachowice.

PR w Staszowie przy ulicy Wschodnia 13, 28-200 Staszów.

PR we Włoszczowie przy ulicy Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa.

PO w Krakowie przy ulicy Mosiężnicza 2, 30-965 Kraków.

PR w Chrzanowie przy ulicy Grunwaldzka 6, 32-500 Chrzanów.

PR Kraków – Krowodrza przy osiedlu Kościuszkowskie 2, 31-858 Kraków.

PR Kraków – Nowa Huta przy Osiedlu Stalowym 16d, 31-922 Kraków.

PR Kraków – Podgórze przy Osiedlu Stalowym 16d, 31-922 Kraków.

PR Kraków – Śródmieście Wschód przy ulicy Mosiężnicza 2, 30-965 Kraków.

PR Kraków – Śródmieście Zachód przy ulicy Mosiężnicza 2, 30-965 Kraków.

PR w Miechowie przy placu T. Kościuszki 3, 32-200 Miechów.

PR w Myślenicach przy ulicy Piłsudskiego 7, 32-400 Myślenice.

PR w Olkuszu przy ulicy Francesko Nullo 6, 32-300 Olkusz.

PR w Oświęcimiu przy ulicy Piłsudskiego 10, 32-600 Oświęcim.

PR w Suchej Beskidzkiej przy ulicy Piłsudskiego 23, 34-200 Sucha Beskidzka.

PR w Wadowicach przy ulicy Żwirki i Wigury 9, 34-100 Wadowice.

PR w Wieliczce przy ulicy Legionów 3, 32-020 Wieliczka.

PO w Nowym Sączu przy ulicy Jagiellońska 56a, 33-300 Nowy Sącz.

PR w Gorlicach przy ulicy Biecka 5, 38-300 Gorlice.

PR w Limanowej przy ulicy J. Marka 19, 34-600 Limanowa.

PR w Muszynie przy ulicy Piłsudskiego 25, 33-370 Muszyna.

PR w Nowym Sączu przy ulicy M.Konopnickiej 3, 33-300 Nowy Sącz.

PR w Nowym Targu przy ulicy Ludźmierska 29, 34-400 Nowy Targ.

PR w Zakopanem przy ulicy Gimnazjalna 13 b, 34-500 Zakopane.

PO w Tarnowie przy ulicy J. Dąbrowskiego 27, 33-100 Tarnów.

PR w Bochni przy ulicy Windakiewicza 9/2, 32-700 Bochnia.

PR w Brzesku przy ulicy T. Kościuszki 20, 32-800 Brzesko.

PR w Dąbrowie Tarnowskiej przy ulicy Wyszyńskiego 2, 33-200 Dąbrowa Tarnowska.

PR w Tarnowie przy ulicy J. Dąbrowskiego 27, 33-100 Tarnów.

PA w Lublinie przy ulicy Okopowa 2a, 20-950 Lublin.

PO w Lublinie przy ulicy Okopowa 2 a, 20-950 Lublin.

Ośrodek Zamiejscowy w Białej Podlaskiej przy ulicy Piłsudskiego 5/7, 21-500 Biała Podlaska.

Ośrodek Zamiejscowy w Chełmie przy placu Niepodległości 1, 22-100 Chełm.

PR w Białej Podlaskiej przy ulicy Brzeska 20-22, 21-500 Biała Podlaska.

PR w Chełmie przy placu Niepodległości 1, 22-100 Chełm.

PR w Kraśniku przy ulicy Lubelska 81, 23-200 Kraśnik.

PR w Lubartowie przy ulicy Lubelska 57, 21-100 Lubartów.

PR w Lublinie przy ulicy Chmielna 10, 20-950 Lublin.

PR Lublin – Południe przy ulicy Chmielna 10, 20-950 Lublin.

PR Lublin – Północ przy ulicy Okopowa 2 a, 20-950 Lublin.

PR w Łukowie przy ulicy Staropijarska 1, 21-400 Łuków.

PR w Opolu Lubelskim przy ulicy Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie.

PR w Parczewie przy ulicy Warszawska 24, 21-200 Parczew.

PR w Puławach przy ulicy Lubelska 7, 24-100 Puławy.

PR w Radzyniu Podlaskim przy ulicy Warszawska 19, 21-300 Radzyń Podlaski.

PR w Rykach przy ulicy Karola Wojtyły 29, 08-500 Ryki.

PR w Świdniku przy ulicy Kard. Stefana Wyszyńskiego 36a, 21-040 Świdnik.

PR we Włodawie przy Alei Piłsudskiego 41, 22-200 Włodawa.

PO w Radomiu przy ulicy Malczewskiego 7, 26-600 Radom

PR w Grójcu przy Alei Niepodległości 20, 05-600 Grójec.

PR w Kozienicach przy ulicy Konstytucji 3 Maja 22, 26-900 Kozienice.

PR w Lipsku przy ulicy Partyzantów 2, 27-300 Lipsko.

PR w Przysusze przy ulicy Radomska 24, 26-400 Przysucha.

Ośrodek Zamiejscowy PR w Przysusze z siedzibą w Szydłowcu przy ulicy Kościuszki 124, 26-500 Szydłowiec.

PR Radom-Wschód w Radomiu przy ulicy S. Żeromskiego 91/93, 26-600 Radom.

PR Radom-Zachód w Radomiu przy ulicy Traugutta 30/30 a, 26-600 Radom.

PR w Zwoleniu przy ulicy 11 Listopada 10, 26-700 Zwoleń.

PO w Siedlacach przy ulicy Brzeska 97, 08-110 Siedlce.

PR w Garwolinie przy Alei Legionów 46, 08-400 Garwolin.

PR w Mińsku Maz. przy ulicy Okrzei 14, 05-300 Mińsk Maz.

PR w Siedlcach przy ulicy Brzeska 97, 08-110 Siedlce.

PR w Sokołowie Podl. przy ulicy A. Krajowej 4, 08-300 Sokołów Podlaski.

PR w Węgrowie przy ulicy Przemysłowa 20, 07-100 Węgrów.

PO w Zamościu przy ulicy Szczebrzeska 47, 22-400 Zamość.

PR w Biłgoraju przy ulicy T. Kościuszki 29, 23-400 Biłgoraj.

PR w Hrubieszowie przy ulicy H. Dobrzańskiego 7, 22-500 Hrubieszów.

PR w Janowie Lubelskim przy ulicy Bohaterów Porytowego Wzgórza 23, 23-300 Janów Lub.

PR w Krasnymstawie przy ulicy Poniatowskiego 31, 22-300 Krasnystaw.

PR w Tomaszowie Lub. przy ulicy J. Petera 6, 22-600 Tomaszów Lub.

PR w Zamościu przy ulicy St. Wyszyńskiego 2a, 22-400 Zamość.

PA w Łodzi przy ulicy Piotrkowska 151, 90-950 Łódź.

PO w Kaliszu z siedz. w Ostrowie Wlkp. przy ulicy Krotoszyńska 37, 63-400 Ostrów Wlkp.

PR w Jarocinie przy Alei Niepodległości 19, 63-200 Jarocin.

PR w Kaliszu przy Placu Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz.

PR w Kępnie przy ulicy Marcinkowskiego 10, 63-600 Kępno.

PR w Krotoszynie przy ulicy 56 Pułku Piechoty 10a, 63-700 Krotoszyn.

PR w Ostrowie Wlkp. przy ulicy Sądowa 2, 63-400 Ostrów Wlkp.

PR w Ostrzeszowie przy ulicy Zamkowa 33, 63-500 Ostrzeszów.

PR w Pleszewie przy placu Kościelny 1, 63-300 Pleszew.

PO w Łodzi przy ulicy Kilińskiego 152, 90-322 Łódź.

Ośrodek Zamiejscowy w Skierniewicach przy ulicy Gałeckiego 4, 96-100 Skierniewice.

PR w Brzezinach przy ulicy Sienkiewicza 9, 96-140 Brzeziny.

PR w Kutnie przy ulicy Staszica 3, 99-300 Kutno.

PR w Łęczycy przy ulicy Konopnickiej 16, 99-100 Łęczyca.

PR w Łowiczu przy ulicy Kaliska 1/3, 99-400 Łowicz.

PR Łódź-Bałuty przy ulicy Ciesielska 7, 91-308 Łódź.

PR Łódź-Górna przy ulicy Sieradzka 11a, 93-171 Łódź.

PR Łódź-Polesie przy ulicy Dąbrowskiego 40a, 93-277 Łódź.

PR Łódź-Śródmieście przy ulicy Kilińskiego 152, 90-322 Łódź.

PR Łódź-Widzew przy ulicy Dąbrowskiego 40a, 93-277 Łódź.

PR w Pabianicach przy ulicy Gdańska 7, 95-200 Pabianice.

PR w Rawie Maz. przy ulicy Kościuszki 17, 96-200 Rawa Maz.

PR w Skierniewicach przy ulicy Reymonta 23, 96-100 Skierniewice.

PR w Zgierzu przy ulicy Łódzka 20, 95-100 Zgierz.

PO w Piotrkowie Tryb. przy Alei 3 Maja 13/15, 97-300 Piotrków Tryb.

PR w Bełchatowie przy ulicy Kościuszki 13, 97-400 Bełchatów.

PR w Opocznie przy ulicy Biernackiego 20, 26-300 Opoczno.

PR w Piotrkowie Tryb. przy Alei 3-ego Maja 13/15, 97-300 Piotrków Tryb.

PR w Radomsku przy ulicy 1000-Lecia 3, 97-500 Radomsko.

PR w Tomaszowie Maz. przy ulicy Mościckiego 9, 97-200 Tomaszów Maz.

PO w Sieradzu przy ulicy Piłsudskiego 4, 98-200 Sieradz.

PR w Łasku przy ulicy Przemysłowa 5, 98-100 Łask.

PR w Poddębicach przy ulicy Narutowicza 10, 99-200 Poddębice

PR w Sieradzu przy ulicy Piłsudskiego 4, 98-200 Sieradz.

PR w Wieluniu przy ulicy Kilińskiego 12, 98-300 Wieluń.

PR w Zduńskiej Woli przy ulicy Żeromskiego 19, 98-220 Zduńska Wola.

PA w Poznaniu przy ulicy Solna 10, 61-736 Poznań.

PO w Koninie przy ulicy Kard. S. Wyszyńskiego 1, 62-510 Konin.

PR w Kole przy ulicy Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koło.

PR w Koninie przy ulicy Wojska Polskiego 2, 62-500 Konin.

PR w Słupcy przy ulicy Poznańska 14, 62-400 Słupca.

PR w Turku przy ulicy Legionów Polskich 10, 62-700 Turek.

PO w Poznaniu przy ulicy Solna 10, 61-736 Poznań.

PR w Chodzieży przy ulicy Krasińskiego 8, 64-800 Chodzież.

PR w Gnieźnie przy ulicy Roosvelta 44, 60-200 Gniezno.

PR w Gostyniu przy ulicy Nowe Wrota 7, 63-800 Gostyń.

PR w Grodzisku Wielkopolskim przy ulicy Rakoniewicka 31, 62-065 Grodzisk Wielkopolski.

PR w Kościanie przy Placu Niezłomnych 2, 64-000 Kościan.

PR w Lesznie przy ulicy Kasprowicza 3, 64-100 Leszno.

PR w Nowym Tomyślu przy ulicy Długa 7, 64-300 Nowy Tomyśl.

PR w Obornikach przy ulicy Starorzeczna 2, 64-600 Oborniki.

PR w Pile przy ulicy Dzieci Polskich 26, 64-930 Piła.

PR Poznań – Grunwald przy ulicy 27 Grudnia 15, 61-737 Poznań.

PR Poznań – Nowe Miasto przy ulicy Słowackiego 8, 60-821 Poznań.

PR Poznań – Stare Miasto przy ulicy Solna 10, 61-736 Poznań.

PR Poznań – Wilda przy ulicy Solna 10, 61-736 Poznań.

PR w Rawiczu przy ulicy Krasickiego 21, 63-900 Rawicz.

PR w Szamotułach przy ulicy Sienkiewicza 14, 64-500 Szamotuły.

PR w Śremie przy ulicy Mickiewicza 20, 63-100 Śrem.

PR w Środzie Wlkp. przy ulicy Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wlkp.

PR w Trzciance przy ulicy Grunwaldzka 8, 64-980 Trzcianka.

PR w Wągrowcu przy ulicy Jeżyka 7 a, 62-100 Wągrowiec.

PR w Wolsztynie przy ulicy Roberta Kocha 29, 64-200 Wolsztyn.

PR we Wrześni przy ulicy Sądowa 1, 62-300 Września.

PR w Złotowie przy ulicy Norwida 5, 77-400 Złotów.

PO w Zielonej Górze przy ulicy Partyzantów 42, 65-950 Zielona Góra.

PR w Krośnie Odrzańskim przy ulicy Piastów 10 L, 66-600 Krosno Odrzańskie.

PR w Nowej Soli przy ulicy Piłsudskiego 38, 67-100 Nowa Sól.

PR w Świebodzinie przy ulicy Poznańska 10, 66-200 Świebodzin.

PR we Wschowie przy ulicy Garbarska 11, 67-400 Wschowa.

PR w Zielonej Górze przy ulicy Partyzantów 42, 65-950 Zielona Góra.

PR w Żaganiu przy ulicy Dworcowa 57, 68-100 Żagań.

PR w Żarach przy ulicy Górnośląska 17, 68-200 Żary.

PA w Rzeszowie przy ulicy Piłsudskiego 28, 35-001 Rzeszów.

PO w Krośnie przy ulicy Czajkowskiego 51, 38-400 Krosno.

PR w Brzozowie przy ulicy Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów.

PR w Jaśle przy ulicy Armii Krajowej 3, 38-200 Jasło.

PR w Krośnie przy ulicy Czajkowskiego 51, 38-400 Krosno.

PR w Lesku przy ulicy Ossolińskich 2, 38-600 Lesko.

PR w Sanoku przy ulicy Kościuszki 5a, 38-500 Sanok.

PO w Przemyślu przy ulicy Waygarta 8, 37-700 Przemyśl.

PR w Jarosławiu przy ulicy Jana Pawła II 11, 37-500 Jarosław.

PR w Lubaczowie przy ulicy A. Mickiewicza 24, 37-600 Lubaczów.

PR w Przemyślu przy ulicy Waygarta 8, 37-700 Przemyśl.

PR w Przeworsku przy ulicy Lwowska 9, 37-200 Przeworsk.

PO w Rzeszowie przy placu Śreniawitów 3, 35-959 Rzeszów.

PR w Dębicy przy ulicy Rzeszowska 23, 39-200 Dębica.

PR w Leżajsku przy ulicy Mickiewicza 47, 37-300 Leżajsk.

PR w Łańcucie przy ulicy Grunwaldzka 10, 37-100 Łańcut.

PR w Ropczycach przy ulicy Sienkiewicza 1, 39-100 Ropczyce.

PR dla m. Rzeszów w Rzeszowie przy ulicy Geodetów 1, 35-959 Rzeszów.

PR w Rzeszowie przy ulicy pułk. L. Lisa Kuli 20, 35-017 Rzeszów.

PR w Strzyżowie przy ulicy 3 Maja 14, 38-100 Strzyżów.

PO w Tarnobrzegu przy ulicy Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg.

PR w Kolbuszowej przy ulicy Tyszkiewiczów 4, 36-100 Kolbuszowa.

PR w Mielcu przy ulicy Marii Curie – Skłodowskiej 2, 39-300 Mielec.

PR w Nisku przy ulicy Sandomierska 19, 37-400 Nisko.

PR w Stalowej Woli przy ulicy Wolności 9, 37-450 Stalowa Wola.

PR w Tarnobrzegu przy ulicy Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg.

PA w Szczecinie przy ulicy Stoisława 6, 70-952 Szczecin.

PO w Gorzowie Wlkp. przy ulicy Moniuszki 2, 66-400 Gorzów Wlkp.

PR w Gorzowie Wlkp. przy ulicy Moniuszki 2, 66-400 Gorzów Wlkp.

PR w Międzyrzeczu przy ulicy Wojska Polskiego 13a, 66-300 Międzyrzecz.

PR w Słubicach przy ulicy Konstytucji 3 Maja 6, 69-100 Słubice.

PR w Strzelcach Krajeńskich przy ulicy Gorzowska 38, 66-500 Strzelce Krajeńskie.

PR w Sulęcinie przy Placu Kościelnym 1, 69-200 Sulęcin.

PO w Koszalinie przy ulicy Wł. Andersa 34a, 75-950 Koszalin.

PR w Białogardzie przy ulicy Gen. Wł. Sikorskiego 30, 78-200 Białogard.

PR w Drawsku Pomorskim przy ulicy Starogrodzka 20, 78-500 Drawsko Pomorskie.

PR w Kołobrzegu przy ulicy Waryńskiego 8, 78-100 Kołobrzeg.

PR w Koszalinie przy ulicy Wł. Andersa 34 a, 75-950 Koszalin.

PR w Sławnie przy ulicy Powstańców Warszawskich 4, 76-100 Sławno.

PR w Szczecinku przy ulicy A. Mickiewicza 16, 78-400 Szczecinek.

PR w Wałczu przy ulicy Ciasna 2, 78-600 Wałcz.

PO w Szczecinie przy ulicy Stoisława 6, 70-952 Szczecin.

PR w Choszcznie przy ulicy Niedziałkowskiego 16, 73-200 Choszczno.

PR w Goleniowie przy ulicy Dworcowa 2, 72-100 Goleniów.

PR w Gryficach przy ulicy 11 Listopada 3, 72-300 Gryfice.

PR w Gryfinie przy ulicy Grunwaldzka 2, 74-100 Gryfino.

PR w Kamieniu Pomorskim przy ulicy Moniuszki 1, 72-400 Kamień Pomorski.

PR w Łobzie przy ulicy H. Sienkiewicza 4, 73-150 Łobez.

PR w Myśliborzu przy ulicy Spokojna 22, 74-300 Myślibórz.

PR w Pyrzycach przy ulicy T. Kościuszki 34, 74-200 Pyrzyce.

PR w Stargardzie Szczecińskim przy ulicy Czarnieckiego 32, 73-110 Stargard Szcz.

PR Szczecin – Niebuszewo w Szczecinie przy ulicy Adama Mickiewicza 153, 71-260 Szczecin.

PR Szczecin – Prawobrzeże w Szczecinie przy ulicy Rydla 65, 70-783 Szczecin.

PR Szczecin – Śródmieście w Szczecinie przy ulicy Wawrzyniaka 14, 70-392 Szczecin.

PR Szczecin – Zachód w Szczecinie przy ulicy Ks. Wawrzyniaka Piotra 14, 70-392 Szczecin.

PR w Świnoujściu przy ulicy Paderewskiego 6, 72-600 Świnoujście.

PA w Warszawie przy ulicy Krak. Przedmieście 25, 00-951 Warszawa.

PO w Ostrołęce przy ulicy T. Kościuszki 19, 07-410 Ostrołęka.

PR w Ostrołęce przy ulicy Rejtana 4, 07-410 Ostrołęka.

PR w Ostrowi Maz. przy ulicy B. Prusa 2, 07-300 Ostrów Maz.

PR w Przasnyszu przy ulicy Świerkowa 7, 06-300 Przasnysz.

PR w Pułtusku przy ulicy Daszyńskiego 6, 06-100 Pułtusk.

PR w Wyszkowie przy ulicy 11 Listopada 2, 07-200 Wyszków.

PO w Płocku przy Placu Obrońców Warszawy 8, 09-404 Płock.

PR w Ciechanowie przy ulicy Grodzką 1, 06-400 Ciechanów.

PR w Gostyninie przy ulicy Wojska Polskiego 56, 09-500 Gostynin.

PR w Mławie przy ulicy Reymonta 3, 06-500 Mława.

PR w Płocku przy Placu Obrońców Warszawy 8, 09-404 Płock.

PR w Płońsku przy ulicy Płocka 39, 09-100 Płońsk.

PR w Sierpcu przy Placu Kardynała Wyszyńskiego 16, 09-200 Sierpc.

PR w Sochaczewie przy ulicy 1 Maja 7, 96-500 Sochaczew.

PR w Żyrardowie przy ulicy 1 Maja 60, 96-300 Żyrardów.

PO w Warszawie przy ulicy Chocimska 28, 00-791 Warszawa.

PR w Grodzisku Maz. przy ulicy Bartniaka 19, 05-825 Grodzisk Maz.

PR w Piasecznie przy ulicy Wojska Polskiego 54, 05-500 Piaseczno.

PR w Pruszkowie przy ulicy Stalowa 33, 05-800 Pruszków.

PR Warszawa – Mokotów w Warszawie przy ulicy Wiktorska 91a, 02-582 Warszawa.

PR Warszawa – Ochota w Warszawie przy ulicy Wiślicka 6, 02-114 Warszawa.

PR Warszawa – Śródmieście w Warszawie przy ulicy Krucza 38/42, 00-512 Warszawa.

PR Warszawa Śródmieście – Północ w Warszawie przy ulicy Wiślicka 6, 02-114 Warszawa.

PR Warszawa – Wola w Warszawie przy ulicy Ciołka 14, 01-402 Warszawa.

PR Warszawa – Żoliborz w Warszawie przy ulicy Karmelicka 9, 00-155 Warszawa.br />
PO Warszawa – Praga w Warszawie przy ulicy Bródnowska 13/15, 03-439 Warszawa.

PR w Legionowie przy ulicy Sobieskiego 47, 05-120 Legionowo.

PR w Nowym Dworze Maz. przy ulicy Paderewskiego 3, 05-100 Nowy Dwór Maz.

PR w Otwocku przy ulicy Armii Krajowej 2, 05-400 Otwock.

PR Warszawa – Praga Południe w Warszawie przy ulicy Kamienna 14, 03-441 Warszawa.

PR Warszawa – Praga Północ w Warszawie przy ulicy Jagiellońska 5, 03-721 Warszawa.

PR w Wołominie przy ulicy Prądzyńskiego 3a, 05-200 Wołomin.

PA we Wrocławiu przy ulicy Ofiar Oświęcimskich 38/40, 50-059 Wrocław.

PO w Jeleniej Górze przy ulicy Muzealna 9, 58-500 Jelenia Góra.

PR w Bolesławcu przy ulicy Chrobrego 5, 59-700 Bolesławiec.

PR w Jeleniej Górze przy ulicy Muzealna 9, 58-500 Jelenia Góra.

PR w Kamiennej Górze przy Alei Wojska Polskiego 1, 58-400 Kamienna Góra.

PR w Lubaniu przy ulicy Armii Krajowej 31, 59-800 Lubań.

PR w Lwówku Śląskim przy ulicy Obrońców Pokoju 1, 59-600 Lwówek Śląski.

PR w Zgorzelcu przy ulicy Poniatowskiego 2, 59-900 Zgorzelec.

PO w Legnicy przy ulicy Grunwaldzka 8, 59-220 Legnica.

PR w Głogowie przy ulicy Sienkiewicza 1, 67-200 Głogów.

PR w Jaworze przy ulicy Wrocławska 26, 59-400 Jawor.

PR w Legnicy przy ulicy Grunwaldzka 8, 59-220 Legnica.

PR w Lubinie przy ulicy Wrocławska 1, 59-300 Lubin.

PR w Złotoryi przy ulicy Miła 14, 59-500 Złotoryja.

PO w Opolu przy ulicy Reymonta 24, 45-954 Opole.

PR w Brzegu przy ulicy B. Chrobrego 31, 49-300 Brzeg.

PR w Głubczycach przy ulicy Powstańców Sl. 4, 48-100 Głubczyce.

PR w Kędzierzynie-Koźlu przy ulicy Głubczycka 5, 47-200 Kędzierzyn-Koźle.

PR w Kluczborku przy ulicy Waryńskiego 30, 46-200 Kluczbork.

Ośrodek Zamiejscowy PR w Kluczborku z siedz. w Namysłowie przy ulicy Pułaskiego 3b, 46-100 Namysłów.

PR w Nysie przy ulicy Boh. Warszawy 32, 48-300 Nysa.

PR w Oleśnie przy ulicy Dworcowa 4, 46-300 Olesno.

PR w Opolu przy ulicy Reymonta 24, 45-954 Opole.

PR w Prudniku przy ulicy Kościuszki 11, 48-200 Prudnik.

PR w Strzelcach Op. przy ulicy Gogolińska 2, 47-100 Strzelce Op.

PO w Świdnicy przy ulicy L. Okulickiego 2/4, 58-105 Świdnica.

PR w Bystrzycy Kłodzkiej przy ulicy Sempołowskiej 4, 57-500 Bystrzyca Kłodzka.

PR w Dzierżoniowie przy ulicy Rolna 1, 58-200 Dzierżoniów.

PR w Kłodzku przy ulicy B. Chrobrego 20, 57-300 Kłodzko.

PR w Świdnicy przy ulicy Zamkowa 2, 58-100 Świdnica.

PR w Wałbrzychu przy placu Magistracki 7, 58-300 Wałbrzych.

PR w Ząbkowicach Śl. przy ulicy Niepodległości 2, 57-200 Ząbkowice Śląskie.

PO we Wrocławiu przy ulicy Podwale 30, 50-950 Wrocław.

PR w Miliczu przy ulicy Grota Roweckiego 5, 56-300 Milicz.

PR w Oleśnicy przy ulicy 3 Maja 48, 55-400 Oleśnica.

PR w Oławie przy ulicy 1 Maja 41, 55-200 Oława.

PR w Strzelinie przy ulicy Bolka I Świdnickiego 9, 57-100 Strzelin.

PR w Środzie Śląskiej przy ulicy Parkowa 1, 55-300 Środa Śląska.

PR w Trzebnicy przy ulicy Matejki 1, 55-100 Trzebnica.

PR w Wołowie przy Alei Wojska Polskiego 2, 56-100 Wołów.

PR Wrocław-Fabryczna przy ulicy Sądowa 2, 50-046 Wrocław.

PR Wrocław-Krzyki – Zachód przy ulicy Powstańców Śl. 161, 53-136 Wrocław.

PR Wrocław-Krzyki – Wschód przy ulicy Piłsudskiego 38 b, 50-033 Wrocław.

PR Wrocław – Psie Pole przy ulicy Podwale 28, 50-046 Wrocław.

PR Wrocław – Stare Miasto przy ulicy Sądowa 2, 50-046 Wrocław.

PR Wrocław – Śródmieście przy ulicy Podwale 28, 50-046 Wrocław.

Na terenie Polski działa znaczna grupa instytucji specjalistycznych zajmujących się opracowywaniem ekspertyz (opinii) kryminalistycznych. W ramach tego typu laboratoriów kryminalistycznych pracują eksperci lub ekspert - zazwyczaj biegły sądowy lub biegli sądowi, tzw. grafolodzy lub grafolog. Tego typu instytucje badawcze przybierają różnorodne nazwy, np. Centrum Ekspertyz, Centralne Laboratorium Kryminalistyczne lub Pracownia Badań Dokumentów i Pisma Ręcznego. Wymienione laboratoria posiadają siedziby w różnych miejscowościach - rozsianych po terenie RP. Najczęściej można je odnaleźć w większych miastach, takich jak: Warszawa, Poznań, Wrocław, Katowice czy też Żywiec. Z zasady lokalizacja Biura Ekspertyz nie ma większego znaczenia, gdyż do większości z nich materiały do badań można dostarczyć również pocztą polską lub kurierem. Kontakt osobisty nie jest konieczny a wykonanie opinii trwa z reguły kilka dni.

Biegły z zakresu pisma ręcznego wykonuje głównie opinie porównawcze pisma. Są to badania pisma ręcznego polegające w większości na ustaleniu autentyczności pisma ręcznego lub podpisów. Poza ekspertyzami porównawczymi pisma ręcznego ekspert może zajmować się również badaniami dokumentów. Opinia dokumentu może np. polegać na określeniu, czy dokument jest w całości autentyczny i nie był przerabiany. Przykładowo można wykonać badania autentyczności testamentów.

(c) 2013-2017 Biegły sądowy grafolog mgr Anita Iwanek.
Kopiowanie treści strony surowo wzbronione - odpowiedzialność karna i cywilna