Przyjmuję zlecenia od osób prywatnych, wymiaru sprawiedliwości i organów procesowych
z terenu całego kraju

3000 przeprowadzonych ekspertyz grafologicznych - zadzwoń: 534 750 007

Grafolog

Biegły Sądowy mgr Anita Iwanek

Z biegiem lat praca nad opiniami porównawczymi pisma ręcznego i zdobyte w ten sposób doświadczenie wpływa na czytelność i logiczną spójność sporządzanych przez nas opinii prywatnych oraz sądowych, które mogą również stanowić podstawę do podjęcia dalszych decyzji w  postępowaniach karnych, skarbowych, cywilnych oraz gospodarczych. Stałe badania dokumentów, praca w zespołach biegłych, jak również ciągła styczność z trudnymi i skomplikowanymi ekspertyzami pismoznawczymi wypracowała w nas umiejętność skrupulatnej i właściwej oceny cech pisma ręcznego, jak również zwracania uwagi na najdrobniejsze szczegóły. Wypracowaliśmy powtarzalny model stosowanych metod badawczych. Jest to nasza pasja, która sprawia, iż każdą opinie wykonujemy z najwyższą starannością; dbając o jakość badań. Zaufało nam już tysiące Klientów, od których stale otrzymujemy podziękowania za skuteczną pomoc; otrzymując kolejne zlecenia na opinie kryminalistyczne.

Przeprowadzam opinie kryminalistyczne dokumentów (grafologiczne) w zakresie:

  • identyfikacji wykonawcy paraf, podpisów, faksymile, odręcznych zapisów literowych i cyfrowych, np. w celu stwierdzenia kto nakreślił anonim, podpisał umowę, sporządził testament, zaadresował kopertę, podpisał druk PIT, pokwitował odbiór towaru lub pieniędzy
  • określenia czy przekazane do badań materiały (np. podpisy) nakreśliła jedna osoba, np. w celu potwierdzenia lub wykluczenia czy dwie lub więcej faktur VAT podpisała jedna osoba
  • określenia czy odciski pieczątek zostały wykonane przy użyciu jednej pieczątki, np. czy na całości dokumentacji przetargowej widnieją odciski autentycznej i tej samej pieczątki
  • okreslenia czy maszynopisy zostały wykonane przy użyciu jednej maszyny do pisania, np. czy anonim sporządzony przy użyciu maszyny do pisania został sporządzony tą samą maszyną do pisania co inny dokument, którego pochodzenie jest znane
  • określenia czy dany dokument (np. dowód osobisty, prawo jazdy, dowód rejestracyjny) są autentyczne i nie zostały przerobione, np. czy potwierdzenie ważności przeglądu technicznego pojazdu jest autentyczne i potwierdza rzeczywiste wykonanie badań diagnostycznych
  • określenia czy wydruk czy podpis - odręczny zapis zostały wykonane jako pierwsze (określenie kolejności wykonania), np. czy wydruk umowy został wykonany na czystą kartkę (in blanco) z podpisem jednej ze stron
  • określenie cech podłoża i srodków kryjących - pod kątem różnego rodzaju przerobień (wywabienia, wydrapania, wymazywania, itp.), np. czy na potwierdzeniu wykonania opłaty nie została wydrapana i wpisana inna kwota
  • określenie faktycznego czasu powstania dokumentu - badania wiekowości pisma i dokumentów, np. czy testament został sporządzony zgodnie z jego datowaniem - co jest bardzo istotną kwestią w zakresie określenia, który z testamentów jest ostatni i wiążący
  • PONADTO opracowuje pisemne weryfikacje opinii grafologicznych wykonanych przez innych grafologów i biegłych sądowych grafologów. Weryfikacja ma na celu sprawdzenie poprawności wykonania opinii, ujawnienie i opisanie ewentualnych błędów - mogących stanowić zarzuty do opinii grafologicznej. W razie potrzeby cytowana jest literatura "fachowa" oraz zamieszczane są tablice poglądowe. Tego rodzaju analiza często wykorzystywana jest do sformułowania zarzutów do opinii grafologa.

Biegły sądowy grafolog ­ jak pracuje?

Wykonując opinie korzystam z nowoczesnego oprogramowania komputerowego, które skutecznie wspomaga badania, a jednocześnie wizualizuje wyniki w formie graficznej, liczbowej i procentowej. Każde zlecenie traktowane jest jako poufne i gwarantuję zachowanie tajemnicy. Wykonuje opinie dla klientów (również osób prywatnych) z terenu całego kraju. Moje doświadczenie zdobyte w trakcie przeprowadzenia i uczestniczenia w kilku tysiącach ekspertyz grafologicznych (dokumentów) oraz kierunkowe wykształcenie daje pewność wykonania rzetelnych, skutecznych i pełnowartowściowych opinii kryminalistycznych pisma. Grafologia jest moją pasją i osoby wpółpracujące ze mną twierdzą,że jestem osobą o bardzo "wyostrzonym oku", któremu nie umyka żaden szczegół pisma. w badaniach kryminalistycznych jestem bardzo szczegółowa i wykonuje swoją pracę do momentu osiągnięcia założonego efektu. Na opinie grafologiczne poświęcam tyle czasu ile jest to konieczne, aby uzyskać pewne i jednozanacze wyniki - poparte mocnym materiałem badawczym. Moje działania ukierunkowane są na wykonywanie niepodważalnych opinii grafologicznych - tak aby każda z moich ekspertyz była pomocna i skuteczna. Ekspertyzy pismoznawcze wykonuje stały biegły grafolog. Warszawa to jedne z głównych lokalizacji zleceniodawców opinii pismoznawczych. Co istotne jestem Biegłym Sądowym Grafologiem! Listy biegłych sądowych są dostępne do wglądu na stronach Sądów Okręgowych, np. na stronie Sądu Okręgowego Katowice. z moimi kwalifikacjami można również zapoznać się w zakładce "KWALIFIKACJE". Częstym dokumentem, który przekazywany jest do badań porównawczych pisma i podpisów jest testament. Ekspertyza może dotyczyć zarówno treści testamentu jak i podpisu spadkodawcy lub nawet podpisów świadków. Najczęściej grafolog ma za zadanie określić, czy testament jest autentyczny i nie został w żaden części zmieniony lub czy nie dopisano żadnych treści. Ważnym elementem jest również data, która odgrywa kluczową rolę. Jak powszechnie wiadomo ostatni testament uważany jest za obowiązujący. Tak więc w przypadku dwóch testamentów jednej osoby kluczową kwestią jest czas ich sporządzenia. Zdarzają się w obrębie dat przerobienia. Testamenty są trudnym materiałem badawczym, gdyż materiałem porównawczym są podpisy i odręczne zapisy jakie pozostały po spadkodawcy. Czasem jest ich niewiele oraz zostały sporządzone w dużej rozbieżności czasowej w stosunku do testamentu. Problematyczna jest również kwestia związana z wpływem schorzeń oraz starości na obraz pisma. Specjalista od analizy pisma ręcznego niejednokrotnie musi porównywać podpisy lub odręczne zapisy pochodzące z czasów, kiedy spadkodawca był w dobrej kondycji psychofizycznej z zapisami testamentu, które często prezentują znaczną degradację pisma. Trudnym zadaniem jest określenie czy degradacja pisma testamentu jest naturalnym czynnikiem, czy ma związek z jego sfałszowaniem lub z prowadzeniem ręki testatora. Grafolog cennik: koszt ekspertyzy grafologicznej zależny jest od ilości oraz rodzaju materiału badawczego. Koszt ekspertyzy grafologicznej ustalany jest indywidualnie; po konsultacji telefonicznej lub e-mailowej. Cena usług specjalisty od analizy pisma ręcznego zależna jest od jakość opinii. Często tanie opinie są błędne i wykonane przez osobę bez doświadczenia i wykształcenia. Zawsze pytaj: czy osoba jest biegłym sądowym, jaką ilość opinii wykonała w dotychczasowej karierze, czy spotkała się z trudnymi przypadkami. Pracując w tej branży spotkałam się z bardzo trudnymi przypadkami i posiadam wiedzę na jakie kwestie należy zwrócić uwagę. Wykonywane przeze mnie opinie są starannie opracowane, czytelne i skuteczne.

Ekspertyzy grafologiczne dla organów procesowych

Grafolog działający na zlecenie organów procesowych RP przygotowuje opinie sądowe z zakresu ekspertyzy dokumentów. Ekspert z zakresu badań dokumentów opracowuje opinie kryminalistyczne w formie pisemnej. Najczęściej biegły powoływany jest przez prokuratorów Prokuratur RP. Prokuratury RP posiadają swoje siedziby praktycznie w każdym większym mieście. Każda Prokuratura posiada określoną właściwość miejscową, tzn. jest zobowiązana do zajmowania się zwalczaniem przestępczości popełnionej na terenie jej działania. Dla zainteresowanych poniżej zaprezentowano adresy Prokuratur Rejonowych, Okręgowych i Apelacyjnych RP:

LP Dane adresowe Prokuratur Rejonowych, Okręgowych i Apelacyjnych RP
1 PA w Białymstoku przy ulicy Włókiennicza 32, 15-464 Białystok.
2 PO w Białymstoku przy ulicy Kilińskiego 14, 15-950 Białystok.
3 PR w Białymstoku przy ulicy Suraska 3, 15-950 Białystok.
4 PR Białystok – Północ przy ulicy Adama Mickiewicza 103, 15-950 Białystok.
5 PR Białystok – Południe przy ulicy Adama Mickiewicza 103, 15-950 Białystok.
6 PR w Bielsku Podlaskim przy ulicy 3 Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski.
7 PR w Hajnówce przy ulicy Warszawska 69, 17-200 Hajnówka.
8 PR w Siemiatyczach przy ulicy Legionów Piłsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze.
9 PR w Sokółce przy ulicy Piłsudskiego 7, 16-100 Sokółka.
10 PO w Łomży przy ulicy Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża.
11 PR w Grajewie przy ulicy Wojska Polskiego21a, 19-200 Grajewo.
12 PR w Kolnie przy ulicy Wojska Polskiego 36, 18-500 Kolno.
13 PR w Łomży przy ulicy Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża.
14 PR w Wysokiem Mazowieckiem przy ulicy Ludowa 13, 18-200 Wysokie Mazowieckie.
15 PR w Zambrowie przy Alei Wojska Polskiego 56, 18-301 Zambrów.
16 PO w Olsztynie przy ulicy Dąbrowszczaków 12, 10-959 Olsztyn.
17 PR w Bartoszycach przy ulicy Bohaterów Warszawy 33, 11-200 Bartoszyce.
18 PR w Biskupcu przy ulicy Niepodległości 8, 11-300 Biskupiec.
19 PR w Ełku przy ulicy M. Konopnickiej 4, 19-300 Ełk.
20 PR w Giżycku przy ulicy Warszawska 28, 11-500 Giżycko.
21 PR w Kętrzynie przy ulicy Sikorskiego 49, 11-400 Kętrzyn.
22 PR w Lidzbarku Warmińskim przy ulicy Wyszyńskiego 37, 11-100 Lidzbark Warmiński.
23 PR w Mrągowie przy ulicy Wojska Polskiego 6d, 11-700 Mrągowo.
24 PR w Nidzicy przy ulicy Kościuszki 28, 13-100 Nidzica.
25 PR w Olecku przy ulicy Sembrzyckiego 18, 19-400 Olecko.
26 PR Olsztyn – Południe w Olsztynie przy ulicy Kopernika 5, 10-510 Olsztyn.
27 PR Olsztyn – Północ w Olsztynie przy ulicy E.Plater 12, 10-959 Olsztyn.
28 PR w Piszu przy ulicy Lipowa 5, 12-200 Pisz.
29 PR w Szczytnie przy ulicy M. Konopnickiej 61, 12-100 Szczytno.
30 PO w Suwałkach przy ulicy Pułaskiego 26, 16-400 Suwałki.
31 PR w Augustowie przy ulicy Młyńska 59, 16-300 Augustów.
32 PR w Sejnach przy ulicy Zawadzkiego 19, 16-500 Sejny.
33 PR w Suwałkach przy ulicy Pułaskiego 26, 16-400 Suwałki.
34 PA w Gdańsku przy ulicy Wały Jagiellońskie 38 , 80-853 Gdańsk.
35 PO w Bydgoszczy przy ulicy Farna 6, 85-101 Bydgoszcz.
36 PR Bydgoszcz – Północ przy ulicy Przyrzecze 2/4, 85-102 Bydgoszcz.
37 PR Bydgoszcz – Południe przy ulicy Nowy Rynek 10, 85-131 Bydgoszcz.
38 PR w Inowrocławiu przy ulicy Narutowicza 42, 88-100 Inowrocław.
39 PR w Mogilnie przy ulicy Benedyktyńska 5, 88-300 Mogilno.
40 PR w Nakle nad Notecią przy ulicy Sądowa 1-3, 89-100 Nakło nad Notecią.
41 PR w Szubinie przy ulicy Ogrodowa 14, 89-200 Szubin.
42 Ośrodek Zamiejscowy PR w Szubinie z siedzibą w Żninie przy ulicy Sądowa 2, 88-400 Żnin.
43 PR w Świeciu przy ulicy 10 Lutego 9, 86-100 Świecie.
44 PR w Tucholi przy ulicy Świecka 95, 89-500 Tuchola.
45 PO w Elblągu przy ulicy Bulwar Zygmunta Augusta 13, 82-300 Elbląg.
46 PR w Braniewie przy ulicy Sądowa 1, 14-500 Braniewo.
47 PR w Działdowie przy ulicy W. Jagiełły 31, 13-200 Działdowo.
48 PR w Elblągu przy ulicy Płk. Dąbka 8-12, 82-300 Elbląg.
49 PR w Iławie przy ulicy Gen. Wł. Andersa 2, 14-200 Iława.
50 PR w Nowym Mieście Lubawskim przy ulicy Grunwaldzka 28, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie.
51 PR w Ostródzie przy ulicy Pieniężnego 25, 14-100 Ostróda.
52 Ośrodek Zamiejscowy PR w Ostródzie z sied. w Morągu przy ulicy Warmińska 17 a, 14-300 Morąg.
53 PO w Gdańsku przy ulicy Wały Jagiellońskie 36, 80-853 Gdańsk.
54 PR Gdańsk – Oliwa w Gdańsku przy ulicy Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk.
55 PR Gdańsk – Śródmieście w Gdańsku przy ulicy Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk.
56 PR Gdańsk – Wrzeszcz w Gdańsku przy ulicy Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk.
57 PR w Gdyni przy ulicy 10 Lutego 39, 81-969 Gdynia.
58 PR w Kartuzach przy ulicy 3 Maja 15, 83-300 Kartuzy.
59 PR w Kościerzynie przy ulicy Dworcowa 2, 83-400 Kościerzyna.
60 PR w Kwidzynie przy ulicy Kościuszki 30 A, 82-500 Kwidzyn.
61 PR w Malborku przy placu Słowiański 6, 82-200 Malbork.
62 PR w Pruszczu Gdańskim przy ulicy Woj. Polskiego 7 b, 83-000 Pruszcz Gdański.
63 PR w Pucku przy ulicy Wejherowska 3, 84-100 Puck.
64 PR w Sopocie przy ulicy 1 - go Maja 10, 81-828 Sopot.
65 PR w Starogardzie Gdańskim przy ulicy Kościuszki 6, 83-200 Starogard Gdański.
66 PR w Tczewie przy ulicy Sądowa 6, 83-110 Tczew.
67 PR w Wejherowie przy ulicy Hallera 21, 84-200 Wejherowo.
68 PO w Słupsku przy ulicy Leszczyńskiego 10, 76-200 Słupsk.
69 PR w Bytowie przy ulicy Wojska Polskiego 8, 77-100 Bytów.
70 PR w Chojnicach przy ulicy Młyńska 30, 89-600 Chojnice.
71 PR w Człuchowie przy ulicy Szczecińska 1, 77-300 Człuchów.
72 PR w Lęborku przy ulicy Przyzamcze 2, 84-300 Lębork.
73 PR w Miastku przy ulicy Grunwaldzka 1b, 77-200 Miastko.
74 PR w Słupsku przy ulicy Leszczyńskiego 10, 76-200 Słupsk.
75 PO w Toruniu przy ulicy Grudziądzka 45, 87-100 Toruń.
76 PR w Brodnicy przy ulicy Sądowa 5, 87-300 Brodnica.
77 PR w Chełmnie przy ulicy Krótka 1a, 86-200 Chełmno.
78 PR w Golubiu – Dobrzyniu przy placu 1000-lecia 25 c, 87-400 Golub-Dobrzyń.
79 PR w Grudziądzu przy ulicy Gen.Sikorskiego 19/23, 86-300 Grudziądz.
80 PR Toruń Centrum-Zachód przy ulicy Grudziądzka 45, 87-100 Toruń.
81 PR Toruń-Wschód przy ulicy Grudziądzka 47, 87-100 Toruń.
82 PR w Wąbrzeźnie przy ulicy Wolności 21, 87-200 Wąbrzeźno.
83 PO we Włocławku przy ulicy Orla 2, 87-800 Włocławek.
84 PR w Aleksandrowie Kujawskim przy ulicy Narutowicza 16, 87-700 Aleksandrów Kujawski.
85 PR w Lipnie przy ulicy Piłsudskiego15/17, 87-600 Lipno.
86 PR w Radziejowie przy ulicy Wyzwolenia 63, 88-200 Radziejów.
87 PR w Rypinie przy ulicy Warszawska 42, 87-500 Rypin.
88 PR we Włocławku ul. Okrężna 2c, 87-800 Włocławek.
89 PA w Katowicach przy ulicy Wita Stwosza 31, 40-042 Katowice.
90 PO w Bielsku – Białej przy ulicy Listopadowa 31, 43-300 Bielsko- Biała.
91 PR w Bielsku – Białej przy ulicy Sobieskiego 9, 43-300 Bielsko-Biała.
92 PR w Cieszynie przy ulicy Garncarska 8, 43-400 Cieszyn.
93 PR w Żywcu przy ulicy Rynek 2, 34-300 Żywiec.
94 PO w Częstochowie przy ulicy Dąbrowskiego 23/35, 42-201 Częstochowa.
95 PR Częstochowa – Południe w Częstochowie przy ulicy Dąbrowskiego 22, 42-201 Częstochowa.
96 PR Częstochowa – Północ w Częstochowie przy ulicy Dąbrowskiego 22, 42-200 Częstochowa.
97 PR w Częstochowie przy ulicy Dąbrowskiego 22, 42-201 Częstochowa.
98 PR w Lublińcu przy ulicy Plebiscytowa 30, 42-700 Lubliniec.
99 PR w Myszkowie przy ulicy Kościelna 15, 42-300 Myszków.
100 PR w Zawierciu przy ulicy Paderewskiego 32, 42-400 Zawiercie.
101 PO w Gliwicach przy ulicy S. Dubois 16, 44-102 Gliwice.
102 PR Gliwice – Wschód w Gliwicach przy ulicy S. Dubois 16, 44 – 102 Gliwice.
103 PR Gliwice – Zachód w Gliwicach przy ulicy S. Dubois 16, 44 – 102 Gliwice.
104 PR w Jastrzębiu – Zdroju przy ulicy Krakowska 38, 44-335 Jastrzębie – Zdrój.
105 PR w Raciborzu przy ulicy Bukowa 1, 47-400 Racibórz.
106 PR w Rudzie Śląskiej przy ulicy Kokota 168, 41-700 Ruda Śląska.
107 PR w Rybniku przy ulicy Bolesława Chrobrego 41, 44-200 Rybnik.
108 PR w Tarnowskich Górach przy ulicy T. Kościuszki 6/8, 42-600 Tarnowskie Góry.
109 Ośrodek Zamiejscowy PR w Tarnowskich Górach z siedz. w Piekarach Śląskich przy ulicy Bytomska 343, 41-940 Piekary Śląskie.
110 PR w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Ks. W. Kubsza 28 B, 44-300 Wodzisław Śląski.
111 PR w Zabrzu przy ulicy C. Skłodowskiej 34, 41-800 Zabrze.
112 PR w Żorach przy ulicy Wodzisławska 1, 44-240 Żory.
113 PO w Katowicach przy ulicy Wita Stwosza 31, 40-042 Katowice.
114 PR w Będzinie przy ulicy Modrzejowska 73a, 42-501 Będzin.
115 PR w Bytomiu przy ulicy Sądowa 2, 41-900 Bytom.
116 PR w Chorzowie przy ulicy Katowicka 47, 41-500 Chorzów.
117 PR w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Graniczna 23, 41-300 Dąbrowa Górnicza.
118 PR w Jaworznie przy ulicy Inwalidów Wojennych 5, 43-603 Jaworzno.
119 PR Katowice Centrum-Zachód w Katowicach przy ulicy Pocztowa 8, 40-002 Katowice.
120 PR Katowice-Wschód w Katowicach przy ulicy Kossutha 11, 40-844 Katowice.
121 PR w Mikołowie przy ulicy Kardynała Wyszyńskiego 13, 43- 190 Mikołów.
122 PR w Mysłowicach przy ulicy Mikołowska 4a, 41-400 Mysłowice.
123 PR w Pszczynie przy ulicy 3-go Maja 1, 43-200 Pszczyna.
124 PR w Siemianowicach Śl. przy ulicy 1-go Maja 11, 41-100 Siemianowice Śląskie.
125 PR w Sosnowcu przy ulicy Teatralna 1, 41-200 Sosnowiec.
126 PR w Tychach przy ulicy Bałuckiego 4, 43-100 Tychy.
127 PA w Krakowie przy ulicy Cystersów 18, 31-553 Kraków.
128 PO w Kielcach przy ulicy A. Mickiewicza 7, 25-352 Kielce.
129 PR w Busku – Zdroju przy ulicy Kościuszki 5, 28-100 Busko – Zdrój.
130 PR w Jędrzejowie przy ulicy Piłsudskiego 2, 28-300 Jędrzejów.
131 PR Kielce –Wschód przy ulicy Sandomierska 106, 25-318 Kielce.
132 PR w Kielce – Zachód przy ulicy Sandomierska 106, 25-318 Kielce.
133 PR w Końskich przy ulicy I. Odrowąża 5, 26-200 Końskie.
134 PR w Opatowie przy ulicy 16 Stycznia 1, 27-500 Opatów.
135 PR w Ostrowcu Św. przy ulicy A. Wardyńskiego 15c, 27-400 Ostrowiec Św.
136 PR w Pińczowie przy ulicy 3-ego Maja 12, 28-400 Pińczów.
137 Ośrodek Zamiejscowy PR w Pińczowie z siedz. w Kazimierzy Wlk. przy ulicy Reja 17, 28-500 Kazimierza Wielka.
138 PR w Sandomierzu przy ulicy Koseły 22, 27-600 Sandomierz.
139 PR w Skarżysku–Kamiennej przy ulicy Wł. Sikorskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna.
140 PR w Starachowicach przy ulicy Leśna 33, 27-200 Starachowice.
141 PR w Staszowie przy ulicy Wschodnia 13, 28-200 Staszów.
142 PR we Włoszczowie przy ulicy Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa.
143 PO w Krakowie przy ulicy Mosiężnicza 2, 30-965 Kraków.
144 PR w Chrzanowie przy ulicy Grunwaldzka 6, 32-500 Chrzanów.
145 PR Kraków – Krowodrza przy osiedlu Kościuszkowskie 2, 31-858 Kraków.
146 PR Kraków – Nowa Huta przy Osiedlu Stalowym 16d, 31-922 Kraków.
147 PR Kraków – Podgórze przy Osiedlu Stalowym 16d, 31-922 Kraków.
148 PR Kraków – Śródmieście Wschód przy ulicy Mosiężnicza 2, 30-965 Kraków.
149 PR Kraków – Śródmieście Zachód przy ulicy Mosiężnicza 2, 30-965 Kraków.
150 PR w Miechowie przy placu T. Kościuszki 3, 32-200 Miechów.
151 PR w Myślenicach przy ulicy Piłsudskiego 7, 32-400 Myślenice.
152 PR w Olkuszu przy ulicy Francesko Nullo 6, 32-300 Olkusz.
153 PR w Oświęcimiu przy ulicy Piłsudskiego 10, 32-600 Oświęcim.
154 PR w Suchej Beskidzkiej przy ulicy Piłsudskiego 23, 34-200 Sucha Beskidzka.
155 PR w Wadowicach przy ulicy Żwirki i Wigury 9, 34-100 Wadowice.
156 PR w Wieliczce przy ulicy Legionów 3, 32-020 Wieliczka.
157 PO w Nowym Sączu przy ulicy Jagiellońska 56a, 33-300 Nowy Sącz.
158 PR w Gorlicach przy ulicy Biecka 5, 38-300 Gorlice.
159 PR w Limanowej przy ulicy J. Marka 19, 34-600 Limanowa.
160 PR w Muszynie przy ulicy Piłsudskiego 25, 33-370 Muszyna.
161 PR w Nowym Sączu przy ulicy M.Konopnickiej 3, 33-300 Nowy Sącz.
162 PR w Nowym Targu przy ulicy Ludźmierska 29, 34-400 Nowy Targ.
163 PR w Zakopanem przy ulicy Gimnazjalna 13 b, 34-500 Zakopane.
164 PO w Tarnowie przy ulicy J. Dąbrowskiego 27, 33-100 Tarnów.
165 PR w Bochni przy ulicy Windakiewicza 9/2, 32-700 Bochnia.
166 PR w Brzesku przy ulicy T. Kościuszki 20, 32-800 Brzesko.
167 PR w Dąbrowie Tarnowskiej przy ulicy Wyszyńskiego 2, 33-200 Dąbrowa Tarnowska.
168 PR w Tarnowie przy ulicy J. Dąbrowskiego 27, 33-100 Tarnów.
169 PA w Lublinie przy ulicy Okopowa 2a, 20-950 Lublin.
170 PO w Lublinie przy ulicy Okopowa 2 a, 20-950 Lublin.
171 Ośrodek Zamiejscowy w Białej Podlaskiej przy ulicy Piłsudskiego 5/7, 21-500 Biała Podlaska.
172 Ośrodek Zamiejscowy w Chełmie przy placu Niepodległości 1, 22-100 Chełm.
173 PR w Białej Podlaskiej przy ulicy Brzeska 20-22, 21-500 Biała Podlaska.
174 PR w Chełmie przy placu Niepodległości 1, 22-100 Chełm.
175 PR w Kraśniku przy ulicy Lubelska 81, 23-200 Kraśnik.
176 PR w Lubartowie przy ulicy Lubelska 57, 21-100 Lubartów.
177 PR w Lublinie przy ulicy Chmielna 10, 20-950 Lublin.
178 PR Lublin – Południe przy ulicy Chmielna 10, 20-950 Lublin.
179 PR Lublin – Północ przy ulicy Okopowa 2 a, 20-950 Lublin.
180 PR w Łukowie przy ulicy Staropijarska 1, 21-400 Łuków.
181 PR w Opolu Lubelskim przy ulicy Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie.
182 PR w Parczewie przy ulicy Warszawska 24, 21-200 Parczew.
183 PR w Puławach przy ulicy Lubelska 7, 24-100 Puławy.
184 PR w Radzyniu Podlaskim przy ulicy Warszawska 19, 21-300 Radzyń Podlaski.
185 PR w Rykach przy ulicy Karola Wojtyły 29, 08-500 Ryki.
186 PR w Świdniku przy ulicy Kard. Stefana Wyszyńskiego 36a, 21-040 Świdnik.
187 PR we Włodawie przy Alei Piłsudskiego 41, 22-200 Włodawa.
188 PO w Radomiu przy ulicy Malczewskiego 7, 26-600 Radom
189 PR w Grójcu przy Alei Niepodległości 20, 05-600 Grójec.
190 PR w Kozienicach przy ulicy Konstytucji 3 Maja 22, 26-900 Kozienice.
191 PR w Lipsku przy ulicy Partyzantów 2, 27-300 Lipsko.
192 PR w Przysusze przy ulicy Radomska 24, 26-400 Przysucha.
193 Ośrodek Zamiejscowy PR w Przysusze z siedzibą w Szydłowcu przy ulicy Kościuszki 124, 26-500 Szydłowiec.
194 PR Radom-Wschód w Radomiu przy ulicy S. Żeromskiego 91/93, 26-600 Radom.
195 PR Radom-Zachód w Radomiu przy ulicy Traugutta 30/30 a, 26-600 Radom.
196 PR w Zwoleniu przy ulicy 11 Listopada 10, 26-700 Zwoleń.
197 PO w Siedlacach przy ulicy Brzeska 97, 08-110 Siedlce.
198 PR w Garwolinie przy Alei Legionów 46, 08-400 Garwolin.
199 PR w Mińsku Maz. przy ulicy Okrzei 14, 05-300 Mińsk Maz.
200 PR w Siedlcach przy ulicy Brzeska 97, 08-110 Siedlce.
201 PR w Sokołowie Podl. przy ulicy A. Krajowej 4, 08-300 Sokołów Podlaski.
202 PR w Węgrowie przy ulicy Przemysłowa 20, 07-100 Węgrów.
203 PO w Zamościu przy ulicy Szczebrzeska 47, 22-400 Zamość.
204 PR w Biłgoraju przy ulicy T. Kościuszki 29, 23-400 Biłgoraj.
205 PR w Hrubieszowie przy ulicy H. Dobrzańskiego 7, 22-500 Hrubieszów.
206 PR w Janowie Lubelskim przy ulicy Bohaterów Porytowego Wzgórza 23, 23-300 Janów Lub.
207 PR w Krasnymstawie przy ulicy Poniatowskiego 31, 22-300 Krasnystaw.
208 PR w Tomaszowie Lub. przy ulicy J. Petera 6, 22-600 Tomaszów Lub.
209 PR w Zamościu przy ulicy St. Wyszyńskiego 2a, 22-400 Zamość.
210 PA w Łodzi przy ulicy Piotrkowska 151, 90-950 Łódź.
211 PO w Kaliszu z siedz. w Ostrowie Wlkp. przy ulicy Krotoszyńska 37, 63-400 Ostrów Wlkp.
212 PR w Jarocinie przy Alei Niepodległości 19, 63-200 Jarocin.
213 PR w Kaliszu przy Placu Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz.
214 PR w Kępnie przy ulicy Marcinkowskiego 10, 63-600 Kępno.
215 PR w Krotoszynie przy ulicy 56 Pułku Piechoty 10a, 63-700 Krotoszyn.
216 PR w Ostrowie Wlkp. przy ulicy Sądowa 2, 63-400 Ostrów Wlkp.
217 PR w Ostrzeszowie przy ulicy Zamkowa 33, 63-500 Ostrzeszów.
218 PR w Pleszewie przy placu Kościelny 1, 63-300 Pleszew.
219 PO w Łodzi przy ulicy Kilińskiego 152, 90-322 Łódź.
220 Ośrodek Zamiejscowy w Skierniewicach przy ulicy Gałeckiego 4, 96-100 Skierniewice.
221 PR w Brzezinach przy ulicy Sienkiewicza 9, 96-140 Brzeziny.
222 PR w Kutnie przy ulicy Staszica 3, 99-300 Kutno.
223 PR w Łęczycy przy ulicy Konopnickiej 16, 99-100 Łęczyca.
224 PR w Łowiczu przy ulicy Kaliska 1/3, 99-400 Łowicz.
225 PR Łódź-Bałuty przy ulicy Ciesielska 7, 91-308 Łódź.
226 PR Łódź-Górna przy ulicy Sieradzka 11a, 93-171 Łódź.
227 PR Łódź-Polesie przy ulicy Dąbrowskiego 40a, 93-277 Łódź.
228 PR Łódź-Śródmieście przy ulicy Kilińskiego 152, 90-322 Łódź.
229 PR Łódź-Widzew przy ulicy Dąbrowskiego 40a, 93-277 Łódź.
230 PR w Pabianicach przy ulicy Gdańska 7, 95-200 Pabianice.
231 PR w Rawie Maz. przy ulicy Kościuszki 17, 96-200 Rawa Maz.
232 PR w Skierniewicach przy ulicy Reymonta 23, 96-100 Skierniewice.
233 PR w Zgierzu przy ulicy Łódzka 20, 95-100 Zgierz.
234 PO w Piotrkowie Tryb. przy Alei 3 Maja 13/15, 97-300 Piotrków Tryb.
235 PR w Bełchatowie przy ulicy Kościuszki 13, 97-400 Bełchatów.
236 PR w Opocznie przy ulicy Biernackiego 20, 26-300 Opoczno.
237 PR w Piotrkowie Tryb. przy Alei 3-ego Maja 13/15, 97-300 Piotrków Tryb.
238 PR w Radomsku przy ulicy 1000-Lecia 3, 97-500 Radomsko.
239 PR w Tomaszowie Maz. przy ulicy Mościckiego 9, 97-200 Tomaszów Maz.
240 PO w Sieradzu przy ulicy Piłsudskiego 4, 98-200 Sieradz.
241 PR w Łasku przy ulicy Przemysłowa 5, 98-100 Łask.
242 PR w Poddębicach przy ulicy Narutowicza 10, 99-200 Poddębice
243 PR w Sieradzu przy ulicy Piłsudskiego 4, 98-200 Sieradz.
244 PR w Wieluniu przy ulicy Kilińskiego 12, 98-300 Wieluń.
245 PR w Zduńskiej Woli przy ulicy Żeromskiego 19, 98-220 Zduńska Wola.
246 PA w Poznaniu przy ulicy Solna 10, 61-736 Poznań.
247 PO w Koninie przy ulicy Kard. S. Wyszyńskiego 1, 62-510 Konin.
248 PR w Kole przy ulicy Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koło.
249 PR w Koninie przy ulicy Wojska Polskiego 2, 62-500 Konin.
250 PR w Słupcy przy ulicy Poznańska 14, 62-400 Słupca.
251 PR w Turku przy ulicy Legionów Polskich 10, 62-700 Turek.
252 PO w Poznaniu przy ulicy Solna 10, 61-736 Poznań.
253 PR w Chodzieży przy ulicy Krasińskiego 8, 64-800 Chodzież.
254 PR w Gnieźnie przy ulicy Roosvelta 44, 60-200 Gniezno.
255 PR w Gostyniu przy ulicy Nowe Wrota 7, 63-800 Gostyń.
256 PR w Grodzisku Wielkopolskim przy ulicy Rakoniewicka 31, 62-065 Grodzisk Wielkopolski.
257 PR w Kościanie przy Placu Niezłomnych 2, 64-000 Kościan.
258 PR w Lesznie przy ulicy Kasprowicza 3, 64-100 Leszno.
259 PR w Nowym Tomyślu przy ulicy Długa 7, 64-300 Nowy Tomyśl.
260 PR w Obornikach przy ulicy Starorzeczna 2, 64-600 Oborniki.
261 PR w Pile przy ulicy Dzieci Polskich 26, 64-930 Piła.
262 PR Poznań – Grunwald przy ulicy 27 Grudnia 15, 61-737 Poznań.
263 PR Poznań – Nowe Miasto przy ulicy Słowackiego 8, 60-821 Poznań.
264 PR Poznań – Stare Miasto przy ulicy Solna 10, 61-736 Poznań.
265 PR Poznań – Wilda przy ulicy Solna 10, 61-736 Poznań.
266 PR w Rawiczu przy ulicy Krasickiego 21, 63-900 Rawicz.
267 PR w Szamotułach przy ulicy Sienkiewicza 14, 64-500 Szamotuły.
268 PR w Śremie przy ulicy Mickiewicza 20, 63-100 Śrem.
269 PR w Środzie Wlkp. przy ulicy Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wlkp.
270 PR w Trzciance przy ulicy Grunwaldzka 8, 64-980 Trzcianka.
271 PR w Wągrowcu przy ulicy Jeżyka 7 a, 62-100 Wągrowiec.
272 PR w Wolsztynie przy ulicy Roberta Kocha 29, 64-200 Wolsztyn.
273 PR we Wrześni przy ulicy Sądowa 1, 62-300 Września.
274 PR w Złotowie przy ulicy Norwida 5, 77-400 Złotów.
275 PO w Zielonej Górze przy ulicy Partyzantów 42, 65-950 Zielona Góra.
276 PR w Krośnie Odrzańskim przy ulicy Piastów 10 L, 66-600 Krosno Odrzańskie.
277 PR w Nowej Soli przy ulicy Piłsudskiego 38, 67-100 Nowa Sól.
278 PR w Świebodzinie przy ulicy Poznańska 10, 66-200 Świebodzin.
279 PR we Wschowie przy ulicy Garbarska 11, 67-400 Wschowa.
280 PR w Zielonej Górze przy ulicy Partyzantów 42, 65-950 Zielona Góra.
281 PR w Żaganiu przy ulicy Dworcowa 57, 68-100 Żagań.
282 PR w Żarach przy ulicy Górnośląska 17, 68-200 Żary.
283 PA w Rzeszowie przy ulicy Piłsudskiego 28, 35-001 Rzeszów.
284 PO w Krośnie przy ulicy Czajkowskiego 51, 38-400 Krosno.
285 PR w Brzozowie przy ulicy Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów.
286 PR w Jaśle przy ulicy Armii Krajowej 3, 38-200 Jasło.
287 PR w Krośnie przy ulicy Czajkowskiego 51, 38-400 Krosno.
288 PR w Lesku przy ulicy Ossolińskich 2, 38-600 Lesko.
289 PR w Sanoku przy ulicy Kościuszki 5a, 38-500 Sanok.
290 PO w Przemyślu przy ulicy Waygarta 8, 37-700 Przemyśl.
291 PR w Jarosławiu przy ulicy Jana Pawła II 11, 37-500 Jarosław.
292 PR w Lubaczowie przy ulicy A. Mickiewicza 24, 37-600 Lubaczów.
293 PR w Przemyślu przy ulicy Waygarta 8, 37-700 Przemyśl.
294 PR w Przeworsku przy ulicy Lwowska 9, 37-200 Przeworsk.
295 PO w Rzeszowie przy placu Śreniawitów 3, 35-959 Rzeszów.
296 PR w Dębicy przy ulicy Rzeszowska 23, 39-200 Dębica.
297 PR w Leżajsku przy ulicy Mickiewicza 47, 37-300 Leżajsk.
298 PR w Łańcucie przy ulicy Grunwaldzka 10, 37-100 Łańcut.
299 PR w Ropczycach przy ulicy Sienkiewicza 1, 39-100 Ropczyce.
300 PR dla m. Rzeszów w Rzeszowie przy ulicy Geodetów 1, 35-959 Rzeszów.
301 PR w Rzeszowie przy ulicy pułk. L. Lisa Kuli 20, 35-017 Rzeszów.
302 PR w Strzyżowie przy ulicy 3 Maja 14, 38-100 Strzyżów.
303 PO w Tarnobrzegu przy ulicy Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg.
304 PR w Kolbuszowej przy ulicy Tyszkiewiczów 4, 36-100 Kolbuszowa.
305 PR w Mielcu przy ulicy Marii Curie – Skłodowskiej 2, 39-300 Mielec.
306 PR w Nisku przy ulicy Sandomierska 19, 37-400 Nisko.
307 PR w Stalowej Woli przy ulicy Wolności 9, 37-450 Stalowa Wola.
308 PR w Tarnobrzegu przy ulicy Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg.
309 PA w Szczecinie przy ulicy Stoisława 6, 70-952 Szczecin.
310 PO w Gorzowie Wlkp. przy ulicy Moniuszki 2, 66-400 Gorzów Wlkp.
311 PR w Gorzowie Wlkp. przy ulicy Moniuszki 2, 66-400 Gorzów Wlkp.
312 PR w Międzyrzeczu przy ulicy Wojska Polskiego 13a, 66-300 Międzyrzecz.
313 PR w Słubicach przy ulicy Konstytucji 3 Maja 6, 69-100 Słubice.
314 PR w Strzelcach Krajeńskich przy ulicy Gorzowska 38, 66-500 Strzelce Krajeńskie.
315 PR w Sulęcinie przy Placu Kościelnym 1, 69-200 Sulęcin.
316 PO w Koszalinie przy ulicy Wł. Andersa 34a, 75-950 Koszalin.
317 PR w Białogardzie przy ulicy Gen. Wł. Sikorskiego 30, 78-200 Białogard.
318 PR w Drawsku Pomorskim przy ulicy Starogrodzka 20, 78-500 Drawsko Pomorskie.
319 PR w Kołobrzegu przy ulicy Waryńskiego 8, 78-100 Kołobrzeg.
320 PR w Koszalinie przy ulicy Wł. Andersa 34 a, 75-950 Koszalin.
321 PR w Sławnie przy ulicy Powstańców Warszawskich 4, 76-100 Sławno.
322 PR w Szczecinku przy ulicy A. Mickiewicza 16, 78-400 Szczecinek.
323 PR w Wałczu przy ulicy Ciasna 2, 78-600 Wałcz.
324 PO w Szczecinie przy ulicy Stoisława 6, 70-952 Szczecin.
325 PR w Choszcznie przy ulicy Niedziałkowskiego 16, 73-200 Choszczno.
326 PR w Goleniowie przy ulicy Dworcowa 2, 72-100 Goleniów.
327 PR w Gryficach przy ulicy 11 Listopada 3, 72-300 Gryfice.
328 PR w Gryfinie przy ulicy Grunwaldzka 2, 74-100 Gryfino.
329 PR w Kamieniu Pomorskim przy ulicy Moniuszki 1, 72-400 Kamień Pomorski.
330 PR w Łobzie przy ulicy H. Sienkiewicza 4, 73-150 Łobez.
331 PR w Myśliborzu przy ulicy Spokojna 22, 74-300 Myślibórz.
332 PR w Pyrzycach przy ulicy T. Kościuszki 34, 74-200 Pyrzyce.
333 PR w Stargardzie Szczecińskim przy ulicy Czarnieckiego 32, 73-110 Stargard Szcz.
334 PR Szczecin – Niebuszewo w Szczecinie przy ulicy Adama Mickiewicza 153, 71-260 Szczecin.
335 PR Szczecin – Prawobrzeże w Szczecinie przy ulicy Rydla 65, 70-783 Szczecin.
336 PR Szczecin – Śródmieście w Szczecinie przy ulicy Wawrzyniaka 14, 70-392 Szczecin.
337 PR Szczecin – Zachód w Szczecinie przy ulicy Ks. Wawrzyniaka Piotra 14, 70-392 Szczecin.
338 PR w Świnoujściu przy ulicy Paderewskiego 6, 72-600 Świnoujście.
339 PA w Warszawie przy ulicy Krak. Przedmieście 25, 00-951 Warszawa.
340 PO w Ostrołęce przy ulicy T. Kościuszki 19, 07-410 Ostrołęka.
341 PR w Ostrołęce przy ulicy Rejtana 4, 07-410 Ostrołęka.
342 PR w Ostrowi Maz. przy ulicy B. Prusa 2, 07-300 Ostrów Maz.
343 PR w Przasnyszu przy ulicy Świerkowa 7, 06-300 Przasnysz.
344 PR w Pułtusku przy ulicy Daszyńskiego 6, 06-100 Pułtusk.
345 PR w Wyszkowie przy ulicy 11 Listopada 2, 07-200 Wyszków.
346 PO w Płocku przy Placu Obrońców Warszawy 8, 09-404 Płock.
347 PR w Ciechanowie przy ulicy Grodzką 1, 06-400 Ciechanów.
348 PR w Gostyninie przy ulicy Wojska Polskiego 56, 09-500 Gostynin.
349 PR w Mławie przy ulicy Reymonta 3, 06-500 Mława.
350 PR w Płocku przy Placu Obrońców Warszawy 8, 09-404 Płock.
351 PR w Płońsku przy ulicy Płocka 39, 09-100 Płońsk.
352 PR w Sierpcu przy Placu Kardynała Wyszyńskiego 16, 09-200 Sierpc.
353 PR w Sochaczewie przy ulicy 1 Maja 7, 96-500 Sochaczew.
354 PR w Żyrardowie przy ulicy 1 Maja 60, 96-300 Żyrardów.
355 PO w Warszawie przy ulicy Chocimska 28, 00-791 Warszawa.
356 PR w Grodzisku Maz. przy ulicy Bartniaka 19, 05-825 Grodzisk Maz.
357 PR w Piasecznie przy ulicy Wojska Polskiego 54, 05-500 Piaseczno.
358 PR w Pruszkowie przy ulicy Stalowa 33, 05-800 Pruszków.
359 PR Warszawa – Mokotów w Warszawie przy ulicy Wiktorska 91a, 02-582 Warszawa.
360 PR Warszawa – Ochota w Warszawie przy ulicy Wiślicka 6, 02-114 Warszawa.
361 PR Warszawa – Śródmieście w Warszawie przy ulicy Krucza 38/42, 00-512 Warszawa.
362 PR Warszawa Śródmieście – Północ w Warszawie przy ulicy Wiślicka 6, 02-114 Warszawa.
363 PR Warszawa – Wola w Warszawie przy ulicy Ciołka 14, 01-402 Warszawa.
364 PR Warszawa – Żoliborz w Warszawie przy ulicy Karmelicka 9, 00-155 Warszawa.br />
365 PO Warszawa – Praga w Warszawie przy ulicy Bródnowska 13/15, 03-439 Warszawa.
366 PR w Legionowie przy ulicy Sobieskiego 47, 05-120 Legionowo.
367 PR w Nowym Dworze Maz. przy ulicy Paderewskiego 3, 05-100 Nowy Dwór Maz.
368 PR w Otwocku przy ulicy Armii Krajowej 2, 05-400 Otwock.
369 PR Warszawa – Praga Południe w Warszawie przy ulicy Kamienna 14, 03-441 Warszawa.
370 PR Warszawa – Praga Północ w Warszawie przy ulicy Jagiellońska 5, 03-721 Warszawa.
371 PR w Wołominie przy ulicy Prądzyńskiego 3a, 05-200 Wołomin.
372 PA we Wrocławiu przy ulicy Ofiar Oświęcimskich 38/40, 50-059 Wrocław.
373 PO w Jeleniej Górze przy ulicy Muzealna 9, 58-500 Jelenia Góra.
374 PR w Bolesławcu przy ulicy Chrobrego 5, 59-700 Bolesławiec.
375 PR w Jeleniej Górze przy ulicy Muzealna 9, 58-500 Jelenia Góra.
376 PR w Kamiennej Górze przy Alei Wojska Polskiego 1, 58-400 Kamienna Góra.
377 PR w Lubaniu przy ulicy Armii Krajowej 31, 59-800 Lubań.
378 PR w Lwówku Śląskim przy ulicy Obrońców Pokoju 1, 59-600 Lwówek Śląski.
379 PR w Zgorzelcu przy ulicy Poniatowskiego 2, 59-900 Zgorzelec.
380 PO w Legnicy przy ulicy Grunwaldzka 8, 59-220 Legnica.
381 PR w Głogowie przy ulicy Sienkiewicza 1, 67-200 Głogów.
382 PR w Jaworze przy ulicy Wrocławska 26, 59-400 Jawor.
383 PR w Legnicy przy ulicy Grunwaldzka 8, 59-220 Legnica.
384 PR w Lubinie przy ulicy Wrocławska 1, 59-300 Lubin.
385 PR w Złotoryi przy ulicy Miła 14, 59-500 Złotoryja.
386 PO w Opolu przy ulicy Reymonta 24, 45-954 Opole.
387 PR w Brzegu przy ulicy B. Chrobrego 31, 49-300 Brzeg.
388 PR w Głubczycach przy ulicy Powstańców Sl. 4, 48-100 Głubczyce.
389 PR w Kędzierzynie-Koźlu przy ulicy Głubczycka 5, 47-200 Kędzierzyn-Koźle.
390 PR w Kluczborku przy ulicy Waryńskiego 30, 46-200 Kluczbork.
391 Ośrodek Zamiejscowy PR w Kluczborku z siedz. w Namysłowie przy ulicy Pułaskiego 3b, 46-100 Namysłów.
392 PR w Nysie przy ulicy Boh. Warszawy 32, 48-300 Nysa.
393 PR w Oleśnie przy ulicy Dworcowa 4, 46-300 Olesno.
394 PR w Opolu przy ulicy Reymonta 24, 45-954 Opole.
395 PR w Prudniku przy ulicy Kościuszki 11, 48-200 Prudnik.
396 PR w Strzelcach Op. przy ulicy Gogolińska 2, 47-100 Strzelce Op.
397 PO w Świdnicy przy ulicy L. Okulickiego 2/4, 58-105 Świdnica.
398 PR w Bystrzycy Kłodzkiej przy ulicy Sempołowskiej 4, 57-500 Bystrzyca Kłodzka.
399 PR w Dzierżoniowie przy ulicy Rolna 1, 58-200 Dzierżoniów.
400 PR w Kłodzku przy ulicy B. Chrobrego 20, 57-300 Kłodzko.
401 PR w Świdnicy przy ulicy Zamkowa 2, 58-100 Świdnica.
402 PR w Wałbrzychu przy placu Magistracki 7, 58-300 Wałbrzych.
403 PR w Ząbkowicach Śl. przy ulicy Niepodległości 2, 57-200 Ząbkowice Śląskie.
404 PO we Wrocławiu przy ulicy Podwale 30, 50-950 Wrocław.
405 PR w Miliczu przy ulicy Grota Roweckiego 5, 56-300 Milicz.
406 PR w Oleśnicy przy ulicy 3 Maja 48, 55-400 Oleśnica.
407 PR w Oławie przy ulicy 1 Maja 41, 55-200 Oława.
408 PR w Strzelinie przy ulicy Bolka I Świdnickiego 9, 57-100 Strzelin.
409 PR w Środzie Śląskiej przy ulicy Parkowa 1, 55-300 Środa Śląska.
410 PR w Trzebnicy przy ulicy Matejki 1, 55-100 Trzebnica.
411 PR w Wołowie przy Alei Wojska Polskiego 2, 56-100 Wołów.
412 PR Wrocław-Fabryczna przy ulicy Sądowa 2, 50-046 Wrocław.
413 PR Wrocław-Krzyki – Zachód przy ulicy Powstańców Śl. 161, 53-136 Wrocław.
414 PR Wrocław-Krzyki – Wschód przy ulicy Piłsudskiego 38 b, 50-033 Wrocław.
415 PR Wrocław – Psie Pole przy ulicy Podwale 28, 50-046 Wrocław.
416 PR Wrocław – Stare Miasto przy ulicy Sądowa 2, 50-046 Wrocław.
417 PR Wrocław – Śródmieście przy ulicy Podwale 28, 50-046 Wrocław.

Na terenie Polski działa znaczna grupa instytucji specjalistycznych zajmujących się opracowywaniem ekspertyz (opinii) kryminalistycznych. w ramach tego typu laboratoriów kryminalistycznych pracują eksperci lub ekspert - zazwyczaj biegły sądowy lub biegli sądowi, tzw. grafolodzy lub grafolog. Tego typu instytucje badawcze przybierają różnorodne nazwy, np. Centrum Ekspertyz, Centralne Laboratorium Kryminalistyczne lub Pracownia Badań Dokumentów i Pisma Ręcznego. Wymienione laboratoria posiadają siedziby w różnych miejscowościach - rozsianych po terenie RP. Najczęściej można je odnaleźć w większych miastach, takich jak: Warszawa, Poznań, Wrocław, Katowice czy też Żywiec. Z zasady lokalizacja Biura Ekspertyz nie ma większego znaczenia, gdyż do większości z nich materiały do badań można dostarczyć również pocztą polską lub kurierem. Kontakt osobisty nie jest konieczny a wykonanie opinii trwa z reguły kilka dni.

Biegły z zakresu pisma ręcznego wykonuje głównie opinie porównawcze pisma. Są to badania pisma ręcznego polegające w większości na ustaleniu autentyczności pisma ręcznego lub podpisów. Poza ekspertyzami porównawczymi pisma ręcznego ekspert może zajmować się również badaniami dokumentów. Opinia dokumentu może np. polegać na określeniu, czy dokument jest w całości autentyczny i nie był przerabiany. Przykładowo można wykonać badania autentyczności testamentów.

Zakaz kopiowania treści ze strony - strona chroniona prawami autorskimi | Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress